Bratislavská župa hlási ďalšie dva prípady koronavírusu

1605

Pozitívny test na koronavírus má jeden žiak Tanečného konzervatória a jeden klient Domova sociálnych služieb Gaudeamus na Mokrohájskej.

Na Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej na Gorazdovej 20, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja bol dnes u jedného žiaka prvého ročníka potvrdený pozitívny test na koronavírus. Regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhodol, že trieda, ktorú žiak navštevoval, zostane doma a postupne sa budú testovať všetci jej žiaci. BSK škole operatívne zabezpečí dezinfekčné prostriedky na vydenzifikovanie celej budovy. Všetci ostatní žiaci, učitelia, ako i ďalší zamestnanci pokračujú v normálnom režime a vyučovací proces prebieha podľa plánu.

Pozitívne testovaný bol aj jeden klient župného zariadenia sociálnych služieb GAUDEAMUS – zariadenie komunitnej rehabilitácie. Klient je izolovaný na izbe. Identifikovali sa klienti aj zamestnanci, ktorí s ním boli v kontakte  a testovali sa rýchlotestami, ktoré ukázali negatívny výsledok. Okamžite boli zakázané návštevy v interiéri. Zamestnanci, ktorým to povinnosti dovoľovali zostali na homeoffice. BSK zabezpečilo pre zariadenie Osobné ochranné pracovné pomôcky, štíty, okuliare, obleky, rýchlotesty, respirátory, či dezinfekciu. Zároveň sa vykoná hĺbková dezinfekcia priestorov germicídnymi žiaričmi a jedáleň bude vydezinfikovaná vydymovaním. Ambulantná forma sociálnej služby poskytovaná zariadením bude dočasne pozastavená.