Bratislavská župa kvôli koronavírusu prerušuje vyučovanie na stredných školách

55708
Mimoriadny tlačový brífing župana po zasadnutí krízového štábu
  • Sprísnenie preventívnych opatrení
  • Prerušenie vyučovania na stredných školách v kraji
  • Zákaz návštev v zariadeniach sociálnych služieb
  • Zrušenie kultúrnych podujatí
  • Dôsledná dezinfekcia prímestských autobusov
  • Obmedzenia osobného kontaktu na úrade BSK

Bratislavský samosprávny kraj sprísňuje preventívne opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu. V spolupráci s riaditeľmi stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK sa bude prerušené vyučovanie na všetkých stredných školách v Bratislavskom kraji.

„Bratislavský samosprávny kraj prijal za posledné dni sériu bezpečnostných preventívnych opatrení, ktoré by mali znížiť riziko prenosu koronavírusu. Nič nenechávame na náhodu a v rámci našich možností robíme maximum proti šíreniu vírusu. Našou zodpovednosťou je ochrániť zdravie a životy obyvateľov kraja a preto konáme. Stále platí, že najúčinnejšou zbraňou je prevencia. Tieto opatrenia sa týkajú zariadení, ktoré sú v kompetencii župy,“ vyhlásil po zasadnutí krízového štábu Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja.

ŠKOLY

„Za posledné dni sa nám ozvali riaditelia škôl, že majú žiakov, ktorí prišli do priameho kontaktu s infikovanými. Preto sme sa v spolupráci s riaditeľmi stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK rozhodli prerušiť vyučovanie na všetkých stredných školách v Bratislavskom kraji.“ Vyučovanie bude prerušené od pondelka 9. do piatku 13. marca. Zatvorené budú nielen stredné školy aj plavárne Na Pántoch, na Drieňovej a na Tomášikovej. Prerušenie vyučovania sa týka aj všetkých osemročných gymnázií, aj základných škôl na Dunajskej a Teplickej. ZŠ v Malinove zostáva otvorená. Župa zatvára strednú odbornú školu v Malinove. Dôvodom je, že najmä fakt, že veľké množstvo žiakov na stredných školách v našom kraji pochádza z okresu Malacky, kde už bol potvrdený výskyt koronavírusu. Župa apeluje na zamestnávateľov, ak je to možné, aby dali aspoň jednému z rodičov home office.

Toto opatrenie sa netýka základných škôl. O situácii bude informovať hlavné mesto SR na tlačovej konferencii v pondelok o 10h.

DOMOVY SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Už v piatok vydal Úrad verejného zdravotníctva zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach a požiadal poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, aby dôsledne dodržiavali hygienicko-epidemiologický režim na všetkých oddeleniach a prísnu bariérovú ošetrovateľskú techniku u pacientov podozrivých z ochorenia COVID-19 a naďalej v prípade potvrdenia tohto ochorenia. Zákaz návštev platí aj v zariadeniach sociálnych služieb.

KULTÚRNE ZARIADENIA

Bratislavský samosprávny kraj dôrazne neodporúča v súčasnej dobe organizovanie akýchkoľvek podujatí, predstavení, premiér. Kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK predstavenia rušia.

DOPRAVA

„BSK prevádzkuje regionálne prímestské spoje po celom kraji. Od pondelka sme niekoľkonásobne zvýšili dezinfekciu autobusov. Od štvrtka sme nasadili najúčinnejšiu formu dezinfekcie. Zajtra budú týmto spôsobom dezinfikované všetky spoje. Aj vzhľadom na to, že máme veľa žiakov z Malaciek, rozhodli sme sa dezinfikovať prioritne tie spoje, ktoré boli v inkriminovanej oblasti,“ vysvetlil Juraj Droba.

ÚRAD

Úrad BSK si naďalej bude plniť svoje zákonné povinnosti, len obmedzuje kontakt s verejnosťou na nevyhnutnú mieru a bude fungovať len cez podateľňu. Všetky ostatné náležitosti bude úrad vybavovať elektronicky, cez e-mail a cez telefón. Podateľňa bude otvorená, ale aj tam budú vykonané preventívne opatrenia na zabránenie šírenia vírusu. Uvedomujeme si, že hygiena je na prvom mieste. Keďže je nedostatok dezinfekčných prostriedkov, hľadáme alternatívne riešenia.

Všetky aktuálne informácie o koronavíruse sú zverejnené na stránke www.BratislavskyKraj.sk/koronavirus

Pozrite si záznam z mimoriadnej tlačovej konferencie:

Opatrenia sa týkajú 54 župných škôl:

GYMNÁZIUM ALBERTA EINSTEINA, Einsteinova 35, Bratislava

GYMNÁZIUM ANTONA BERNOLÁKA, Lichnerova 69, Senec

GYMNÁZIUM IVANA HORVÁTHA, Ivana Horvátha 14, Bratislava

GYMNÁZIUM JÁNA PAPÁNKA, Vazovova 6, Bratislava

GYMNÁZIUM KAROLA ŠTÚRA, Námestie Slobody 5, Modra

GYMNÁZIUM LADISLAVA NOVOMESKÉHO, Tomášikova 2, Bratislava

GYMNÁZIUM, Grösslingova 18, Bratislava

GYMNÁZIUM, Hubeného 23, Bratislava

GYMNÁZIUM, Pankúchova 6, Bratislava

GYMNÁZIUM, Senecká 2, Pezinok

GYMNÁZIUM, Ulica 1. mája 8, Malacky

HOTELOVÁ AKADÉMIA, Mikovíniho 1, Bratislava

KONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

OBCHODNÁ AKADÉMIA, Dudova 4, Bratislava

OBCHODNÁ AKADÉMIA, Myslenická 1, Pezinok

OBCHODNÁ AKADÉMIA, Nevädzová 3, Bratislava

OBCHODNÁ AKADÉMIA, Račianska 107, Bratislava

SPOJENÁ ŠKOLA, Bratislavská 44, Malinovo

SPOJENÁ ŠKOLA, SNP 30, Ivanka pri Dunaji

SPOJENÁ ŠKOLA, Tokajícka 24, Bratislava

SPOJENÁ ŠKOLA S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM, Lichnerova 71, Senec

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA AUTOMOBILOVÁ A PODNIKANIA, Kysucká 14, Senec

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA BEAUTY SLUŽIEB, Račianska 105, Bratislava

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DOPRAVNÁ, Kvačalova 20, Bratislava

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, Rybničná 59, Bratislava

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA GASTRONÓMIE A HOTELOVÝCH SLUŽIEB, Farského 9, Bratislava

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA HOTELOVÝCH SLUŽIEB A OBCHODU, Na pántoch 9, Bratislava

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA CHEMICKÁ, Vlčie hrdlo 50, Bratislava

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ, Hlinícka 1, Bratislava

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA KADERNÍCTVA A VIZÁŽISTIKY, Svätoplukova 2, Bratislava

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA MASMEDIÁLNYCH A INFORMAČNÝCH ŠTÚDIÍ, Kadnárová 7, Bratislava

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU A SLUŽIEB SAMUELA JURKOVIČA, Sklenárova 1, Bratislava

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ, Bullova 2, Bratislava

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ, Sokolská 6, Modra

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKANIA, Strečnianska 20, Bratislava

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POLYGRAFICKÁ, Račianska 190, Bratislava

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ, Vranovská 4, Bratislava

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNOLÓGIÍ A REMESIEL, Ivanská cesta 21, Bratislava

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA VINÁRSKO-OVOCINÁRSKA, Kostolná 3, Modra

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA, Myslenická 1, Pezinok

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA DOPRAVNÁ, Kvačalova 20, Bratislava

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, Hálova 16, Bratislava

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, Ulica Karola Adlera 5, Bratislava

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, Zochova 9, Bratislava

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA STAVEBNÁ A GEODETICKÁ, Drieňová 35, Bratislava

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA STROJNÍCKA, Fajnorovo nábrežie 5, Bratislava

STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA, Strečnianska 20, Bratislava

STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA, Záhradnícka 44, Bratislava

STREDNÁ UMELECKÁ ŠKOLA SCÉNICKÉHO VÝTVARNÍCTVA, Sklenárova 7, Bratislava

ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU JOSEFA VYDRU, Dúbravská cesta 11, Bratislava

ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM, Ostredková 10, Bratislava

TANEČNÉ KONZERVATÓRIUM EVY JACZOVEJ, Gorazdova 20, Bratislava

ZÁKLADNÁ ŠKOLA A GYMNÁZIUM S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM, Dunajská 13,  Bratislava

ŠKOLA PRE MIMORIADNE NADANÉ DETI A GYMNÁZIUM, Teplická 7, 831 02 Bratislava

JAZYKOVÁ ŠKOLA PALISÁDY 38, 811 06 Bratislava