Bratislavská župa opäť očkovala proti vírusu HPV

1053
Bratislavská župa opäť očkovala proti vírusu HPV
Bratislavská župa opäť očkovala proti vírusu HPV

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) prispieva k prevencii onkologických ochorení. Už po štvrtý raz zorganizoval očkovanie proti vírusu HPV. Tento ľudský papilomavírus HPV je medzi ľuďmi mimoriadne rozšírený. Počas svojho života sa s ním stretnú až štyria z piatich ľudí.Postihuje nielen ženské pohlavie, ale aj mužské. Prevencia je preto veľmi dôležitá a častokrát býva lacnejšia, ako potom následné liečenie.

HPV vírus je jediný onkogénny vírus, pred ktorým sa dá chrániť očkovaním. Okrem rakoviny krčka maternice spôsobuje HPV vírus aj rakovinu pošvy, penisu, hlavy a krku. Ročne zomrie na Slovensku na rakovinu krčka maternice viac ako 200 žien. Napriek tomu je zaočkovanosť na Slovensku v porovnaní s inými krajinami Európy nízka. 

Od mája 2022 sa Slovensko pridalo k iným vyspelým krajinám a deti medzi 12tym – 13tym rokom života majú plne hradenú deväť valentnú vakcínu. Deťom od 13teho do 18teho roku zdravotné poisťovne refundujú časť nákladov prostredníctvom ich benefitov.

Tomáš Szalay, lekár Bratislavského samosprávneho kraja, Foto: Monika Kováčová

Bratislavský samosprávny kraj reflektoval na zavedenie tejto politiky a v júni 2022 zorganizoval svoj prvý očkovací deň proti HPV vírusu. Okrem detí, ktoré majú (plne alebo čiastočne) hradenú vakcínu, sa prišla zaočkovať aj značná časť samoplatcov. Teraz to bol už štvrtý očkovací deň a počet záujemcov sa stále zvyšuje. Treba však dodať, že očkovanie proti HPV nenahrádza pravidelnú preventívnu prehliadku, pri ktorej sa robí skríning rakoviny krčka maternice.

Ministerstvo zdravotníctva SR pripravilo analýzu, v rámci ktorej sledovali aj regionálne porovnanie zaočkovanosti proti HPV. Bratislavský kraj bol najlepšie zaočkovaným krajom na Slovensku. V kraji bolo zaočkovaných 43,3% dvanásťročných dievčat a 14,7% dvanásťročných chlapcov, pričom slovenský priemer bol 30,1% zaočkovaných dvanásťročných dievčat a 10,8% zaočkovaných dvanásťročných chlapcov. Aj tieto výsledky sú pre BSK hnacím motorom na organizovanie podobných aktivít.