Bratislavská župa sa v hodnotení transparentnosti stala skokanom roka

1274

Otvorenosť samosprávnych krajov merala mimovládna organizácia Transparency International Slovensko (TIS) pomocou 135 indikátorov. Hodnotila napríklad, ako kraje nakladajú s financiami, ako pristupujú k zverejňovaniu informácií o predaji a prenájme svojho majetku či k prerozdeľovaniu dotácií a grantov. Merali tiež mieru účasti verejnosti na rozhodovaní, dopravnú a personálnu politiku, ako aj podniky a organizácie vyšších územných celkov (VÚC). Pri zostavovaní rebríčka vychádzali z vyše desiatich zdrojov od webových stránok krajov, cez dotazník zaslaný úradom, krajské médiá až po informácie z portálov Úradu pre verejné obstarávanie či Registra partnerov verejného sektora.

Skóre transparentnosti stúplo vo všetkých krajoch. Z výsledkov vyplýva, že za posledné dva roky sa zlepšil spôsob informovania o krajských firmách a organizáciách prostredníctvom webov samosprávnych krajov vrátane zverejňovania ich výročných správ. Víťazom sa stal po tretí krát Trenčiansky samosprávny kraj.

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) sa stal v hodnotení skokanom roka a poskočil z 54% na 67%. Župa si významne polepšila v 10 z 11 hodnotených oblastí. V takých témach ako prístup k informáciám, financie, verejné obstarávanie, zariadenia sociálnych služieb a podniky získal BSK hodnotenie medzi 80 až 90%.

Kompletné hodnotenie Bratislavskej župy nájdete tu:
https://samosprava.transparency.sk/profile/Z002/2022