Bratislavské legendy: Čertov obraz na radnici

3543

Hovorí sa, že obraz na bratislavskej Starej radnici stvoril samotný čert. V ďalšej časti nášho seriálu vám rozpovieme príbeh o krivej prísahe a treste zo samotných pekiel.

Jedného dňa vošla do súdnej siene na Bratislavskú radnicu stará vdova s prosbou o pomoc. Jej malé pole, zdroj obživy pre celú rodinu, si k svojmu prioral bohatý sused. Keď sa richtár spýtal na jeho meno, ukázala prstom na jedného z prítomných členov mestskej rady. Mešťan dôstojne vstal a povedal, že pole ženinmu manželovi len zapožičal a teraz si ho berie späť. Žena namietala, že pole obrábal aj jej otec a starý otec, patrilo im odjakživa. Richtár požiadal meštana o prísahu a ten prisahal, že hovorí pravdu.

Na to sa z kozuba v súdnej sieni začal šíriť dym a za hrmotu vyskočil sám čert. Krivoprísažníka schmatol pod pazuchu a vyskočil s ním z okna. Rukou capol o vonkajšiu fasádu a v tej sekunde sa tam objavil portrét mestského pána. Má byť výstrahou pre tých, ktorí by chceli podvodom prísť k majetku a ublížiť nevinným. Obraz na radnici svieti dodnes.