Bratislavské Staré Mesto vyčlenilo na obnovu škôl a škôlok takmer 650-tisíc eur

841

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto v priebehu najbližších mesiacov začne s opravami viacerých materských a základných škôl, ktoré má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Staré Mesto na rekonštrukcie vyčlenilo až takmer 650-tisíc eur.

„Záleží nám na tom, aby školy a škôlky v Starom Meste zodpovedali prísnym štandardom kvality nielen z hľadiska pedagogického, ale aj vybavenosťou,“ uviedla starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová na online stretnutí s riaditeľkami a riaditeľmi zariadení, ktoré čaká v najbližších deviatich mesiacoch rekonštrukcia. Vedenie škôl ubezpečila, že obnova bude prebiehať tak, aby nenarušila vyučovací proces.

Mestská časť v tomto roku už niektoré školy a škôlky opravila. Niektoré školy a najmä školské jedálne neboli renovované desaťročia a ich stav je alarmujúci. Z toho dôvodu Staré Mesto investuje v priebehu najbližších mesiacov do obnovy školských zariadení približne 625-tisíc eur.

Ešte do konca roka 2020 by Staré Mesto chcelo zrealizovať sanáciu fasády na ZŠ Vazovova a zároveň vykonať aktualizáciu projektovej dokumentácie kompletnej rekonštrukcie budovy školy. Na MŠ Šulekova by sa mala zase rozbehnúť rekonštrukcia vonkajšieho schodiska, oplotenia a brány a realizácia vonkajšej hydroizolácie objektu od svahu.

Ďalšie väčšie úpravy, napríklad rekonštrukcie školských jedální, kuchýň a priestorov škôl budú zrealizované v priebehu roka 2021 a to najmä v čase letných prázdnin, aby práce nenarušili vyučovanie.

Školstvo je jednou z priorít Staromestského programu 2019 – 2022. Staré Mesto je zriaďovateľom 7 základných a 19 materských škôl. „Vieme, že mnohé nedostávali starostlivosť, ktorú si zaslúžia. V obnovách však pokračujeme postupne a systematicky,“ uzavrela Zuzana Aufrichtová.