Bratislavské zastávky dostanú nové názvy

1309

Viaceré zastávky v Bratislave získajú od 13.12. oveľa presnejšie pomenovanie. Aby mohli byť názvy už trvalé a nemuseli sa stále meniť, vybrané komerčné názvy zmeníme na tradičnejšie.

Keďže s postupom času zanikli niektoré názvy lokalít a dodnes im chýba adekvátna náhrada, chceli by sme názvom zastávok vrátiť zašlú krásu. Vďaka bádaniu v historických mapách je možné prinavrátiť názvy, ako napríklad Tôňava, Dvojstudňové polia, Zajačie, Lanfranconi či Podvornice.

Dopravný podnik myslel aj na zahraničných návštevníkov. Pre železničné stanice sa bude používať namiesto doterajšej skratky ŽST, nová skratka Stn. – ľahko pochopiteľná ako v slovenčine, tak v angličtine, španielčine či taliančine. Doterajšie “vozovne” zas premenujeme na medzinárodnejšie “depá”.

Príklady zmenených názvov:

• Nám. Franza Liszta/SAV – Pod stanicou

• Zátišie – Kuchajda

• Kukučínova – Slovany

• ŽST Železná studienka – Červený most

• Lafranconi – Lanfranconi

• ŽST Nové Mesto – Stn. Nové Mesto

• Vozovňa Krasňany – Depo Krasňany

Zdroj: Dopravný podnik Bratislava