Bratislavský dopravný podnik objednal ďalších 94 nových autobusov

1157
Vozidlo: Otokar Kent C 18,75 #3313

V druhej polovici roka bude vozidlový park autobusov obnovený takmer stovkou nových vozidiel. Bratislavský dopravný podnik v závere januára tohto roka objednal u vysúťažených dodávateľov spolu 94 nových autobusov dvoch dĺžok, ktoré by mali byť dodané v druhej polovici roka.

V prvom prípade pôjde o 31 nízkopodlažných kĺbových autobusov Otokar Kent C 18,75 spolu za cenu 7,9 mil. €. Pôvodná rámcová zmluva umožňujúca nakúpiť 70 týchto autobusov bola vzhľadom na veľmi výhodnú cenu dodatkom rozšírená o 1 vozidlo. Dodacia lehota je podľa zmluvy najneskôr do 12 mesiacov, pri prvej objednávke boli vozidlá dodané už za sedem mesiacov od objednania.

Súčasne bolo objednaných 63 autobusov dĺžky 12 metrov typu SOR NS 12 diesel za cenu 15 mil. € na základe rámcovej zmluvy vysúťaženej v roku 2021. Táto rámcová zmluva umožňuje dopravnému podniku nakúpiť spolu 80 autobusov tohto typu v priebehu dvoch rokov. V tomto prípade je dodacia lehota do konca septembra 2022. K uzavretiu zmlúv s vysúťaženými dodávateľmi nových električiek a hybridných trolejbusov zatiaľ neprišlo.

Zdroj: Dopravný podnik Bratislava