Bratislavský kraj má nový mládežnícky parlament, členom sa môže stať každý od 15 rokov

1172

V Bratislavskom kraji bude od septembra pôsobiť už druhý mládežnícky parlament. Po takmer dvoch rokoch úspešného fungovania Petržalského mládežníckeho parlamentu vznikne mládežnícky parlament Bratislavského kraja.

Vznik mládežníckeho parlamentu schválili na poslanci BSK na svojom aprílovom zasadnutí. Nový parlament bude poradným orgánom samosprávy Bratislavského kraja vo veciach týkajúcich sa mládeže.

“Cieľom Mládežníckeho parlamentu Bratislavského kraja je spájať mladých ľudí a mládežnícke organizácie so samosprávou a pomáhať pri iniciatívach, ktoré zlepšujú podmienky života mládeže v Bratislavskom kraji,” hovorí Juraj Droba. “Súčasťou jeho agendy bude aj organizácia podujatí pre mladých ľudí, podpora školských parlamentov alebo spolupráca a ďalšími mládežníckymi parlamentmi naprieč celým Slovenskom.”

Mládežnícky parlament bude mať dvadsať členov, ktorých vyberie komisia zložená z odborníkov, zástupcov samospráv a predstaviteľov mládežníckych organizácií. Prvé zasadnutie nového mládežníckeho parlamentu prebehne v septembri.

“Mladí ľudia najlepšie vedia čo potrebujú pre svoj rozvoj a dobrý život. Práve mládežnícky parlament je dobrým miestom na formulovanie ich predstáv a otvorenú komunikáciu so samosprávou,” hovorí Milan Polešenský, regionálny koordinátor IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže, “Počas existencie Petržalského mládežníckeho parlamentu sme sa presvedčili, že spolupráca samosprávy a mladých ľudí funguje a prináša výsledky.”

Členom nového mládežníckeho parlamentu sa môže stať každý mladý človek od 15 rokov, ktorý žije, študuje alebo pôsobí na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Prihlasovanie je otvorené na adrese https://bratislavskykraj.sk/mladeznicky-parlament/.