Bratislavský kraj oslavuje tento rok 10. výročie spolupráce so Stredočeským krajom

510
Bratislavský kraj oslavuje tento rok 10. výročie spolupráce so Stredočeským krajom
Bratislavský kraj oslavuje tento rok 10. výročie spolupráce so Stredočeským krajom

Pri tejto príležitosti navštívila v uplynulých dňoch Bratislavský kraj delegácia Stredočeského kraja na čele s hejtmankou Petrou Peckovou. Cieľom návštevy bola predovšetkým výmena skúseností v oblasti prevencie kriminality a krízového riadenia.

„V poslednom roku sa uskutočnili dve recipročné návštevy zástupcov nášho a Stredočeského kraja. V marci 2023 v Bratislave a v júni 2023 v Prahe. Obidva kraje ako metropolitné regióny trápia veľmi podobné štrukturálne problémy a cieľom spoločných stretnutí bola práve výmena skúseností a know-how v rámci ich riešení,“ povedal predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Spoločnými témami oboch krajov sú najmä oblasti komunitnej energetiky v rámci dosahovania uhlíkovej neutrality a využívania prebytkovej energie. Rovnako aj dopravné projekty zamerané na budovanie nových cestných úsekov s cieľom zmierňovania dopravného vyťaženia metropolitných regiónov, ako aj podpora cyklodopravy a budovanie cyklomostov.

Dohoda o vzájomnej spolupráci bola podpísaná 3. 9. 2013 vtedajším predsedom BSK Pavlom Frešom a hejtmanom Stredočeského kraja MVDr. Josefom Řihákom, v zastúpení Jiřinou Fialovou, radní.