Bratislavsky kraj ukázal v Bruseli krásy Slovenska!

307

Pri príležitosti osláv Dňa Európy sa v sobotu 4. mája konal Deň otvorených dverí európskych inštitúcií v Bruseli. Tisíce ľudí z množstva európskych i mimoeurópskych krajín využili aj tento rok možnosť nahliadnuť do priestorov, kde sa prijímajú rozhodnutia ovplyvňujúce celú EÚ. Návštevníci mali šancu prehliadnuť si priestory Európskeho parlamentu, Európskej komisie, Rady EÚ, ale aj Európskeho výboru regiónov.

Bratislavský kraj, ako jediný slovenský zástupca na podujatí, sa v sobotu prezentoval stánkom v budove Európskeho výboru regiónov. Návštevníkom pripomenul 15 rokov členstva Slovenskej republiky v Európskej únii, prezentoval krásy regiónu, turistické možnosti, históriu a pamiatky. Záujemcovia mali možnosť dozvedieť sa o Malokarpatskej vínnej ceste a degustovať vybrané malokarpatské vína. Pre návštevníkov boli pripravené aj viaceré interaktívne aktivity a propagačné materiály a mohli sa taktiež zapojiť do vedomostného kvízu o bratislavskom regióne.

Vo Európskom výbore regiónov sa celkovo prezentovalo 18 regiónov. Keďže v súčasnosti vykonáva predsedníctvo v Rade EÚ Rumunsko, najväčšie zastúpenie mali práve regióny Rumunska. 

FOTO: BSK