Bratislavský Ružinov aj tento rok hľadá svoje osobnosti

956

Mestská časť Ružinov chce oceniť opäť tých, ktorí prispeli k lepšiemu životu v mestskej časti, významne ju reprezentujú doma i v zahraničí alebo svoj čas a skúsenosti venujú pomoci iným. Nominácie prijíma samospráva do 10. septembra.

Každý rok mestská časť oceňuje osobnosti, ktoré buď prispeli nejakou významnou mierou k rozvoju Ružinova, alebo rozvoju v nejakej inej oblasti. Ľudí, ktorí pomáhali zmeniť životy celej spoločnosti a sú nejakým spôsobom spätí s Ružinovom.

Návrhy na ocenenie môžu predkladať samotní obyvatelia, ale tiež občianske združenia, organizácie či inštitúcie pôsobiace na území mestskej časti. Podmienkou je vyplniť prihlasovací formulár, ktorý je zverejnený na webovej stránke. Ten treba následne poslať elektronicky na e-mailovú adresu ocenovanie@ruzinov.sk alebo poštou na adresu ružinovského miestneho úradu na Mierovej ulici. Súčasťou formulára sú aj životopis nominovaného a základné kontaktné údaje navrhovateľa i navrhovaného. Návrhy posúdi miestna komisia školstva, kultúry a športu, prediskutuje so starostom a predloží ich na rokovanie miestneho zastupiteľstva.

Minuloročné ocenenie si odniesli Eva Gajdošová, spoluzakladatelka Asociácie školskej psychológie SR a ČR, Anton Gajdoš, autor elektronického internetového projektu – Národná encyklopédia športu Slovenska, a in memoriam Alfréd Wetzler, ktorý po úteku z koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau spolu s ďalším slovenským Židom Rudolfom Vrbom spísal 32-stranovú správu o jeho fungovaní, ktorá zachránila státisíce ľudských životov.

Zdroj: TASR