Bratislavský samosprávny kraj hospodáril v roku 2023 s rozpočtom 311 miliónov. Župní poslanci schválili záverečný účet

292
Bratislavský samosprávny kraj (BSK) hospodáril v minulom roku s rozpočtom  s prebytkom 14,7 milióna eur
Bratislavský samosprávny kraj (BSK) hospodáril v minulom roku s rozpočtom  s prebytkom 14,7 milióna eur

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) hospodáril v minulom roku s rozpočtom  s prebytkom 14,7 milióna eur. Vyplýva to zo záverečného účtu za rok 2023, ktorý na zasadnutí 21.6.2024 schválili župní poslanci. Finančné prostriedky poputujú do rezervného fondu. BSK vlani hospodáril s viac ako 311 miliónmi eur.

Najviac peňazí smerovalo na vzdelávanie, a to vyše 118 miliónov eur. Najväčšími projektmi, ktoré realizoval kraj, boli centrá odborného vzdelávania a praxe (COVP). Na sociálne služby bolo alokovaných vyše 42 miliónov eur. Kraj pokračuje v procese deinštitucionalizácie, teda prechode z ústavnej starostlivosti na komunitnú.

Na dopravu a komunikácie bolo vyčlenených 50 miliónov eur, z ktorých župa financuje prímestskú autobusovú dopravu a tiež rekonštrukcie a údržbu ciest II. a III. triedy. V roku 2023 sa podarilo župe zrealizovať takmer 54 km revitalizácií ciest v okresoch Senec, Pezinok a Malacky.

Do kultúry smerovalo vyše 14 miliónov eur. Najväčšími projektmi boli najmä komplexné rekonštrukcie Divadla Aréna, Bratislavského bábkového divadla či Malokarpatského osvetového strediska, pod ktoré patrí aj Kaštieľ v Modre.

BSK zrealizoval v roku 2023 investičné výdavky v celkovej výške takmer 52 mil. EUR, čo je historicky najviac. Špecifickým a unikátnym projektom bolo dobudovanie Ekocentra Čunovo, ktoré prepája aktivity v oblasti ochrany prírody a environmentálnej výchovy.