BSK: Zachráňte spolu s nami Žitný ostrov

1764

Župan Juraj Droba spolu s poslankyňou NRSR Annou Zemanovou a štátnym tajomníkom ministerstva hospodárstva Karolom Galekom predstavili Národný projekt záchrany Žitného ostrova.

Voda je vzácna a bude ešte vzácnejšia. Na Slovenku máme našťastie veľké zásoby podzemných vôd. Zatiaľ. Najväčšie zásoby ukrýva Žitný ostrov a vie zásobovať dostatkom vody celé Slovensko až po našu východnú hranicu. Dnes čelí však ďalším ešte väčším znečisteniam, ktoré postupne ničia našu vzácnu vodu.

Je načase hľadať efektívne riešenia, ako zabrániť šíreniu znečistenia do podzemných vôd. Preto vyzývame celú slovenskú spoločnosť, všetkých odborníkov, vedcov či už v oblasti ekológie, hydrogeológie, aby sa zapojili do Národného  projektu záchrany Žitného ostrova.

Za najväčší problém považujem to, že problém riešime až keď vznikne. Preto sa musíme sústrediť na prevenciu a systémové riešenia. Každému je jasné, že bez vody nie je možný život. Preto Bratislavská župa zásadne nesúhlasí s vedením ropovodu cez Žitný ostrov. Projekt predstavuje neakceptovateľné riziko, ohrozuje najväčší podzemný zdroj pitnej vody v Európe, je v priamom rozpore s územným plánom regiónu BSK a priamo ho zakazuje aj zákon o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd,“ vyhlásil predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Preto Bratislavský samosprávny kraj požiadal Ministerstvo životného prostredia SR, aby vyradilo projekt ropovodu Bratislava – Schwechat cez Žitný ostrov zo zoznamu PCI – zoznam v konzultácii Európskej komisie kandidátskych projektov spoločného záujmu v oblasti ropnej infraštruktúry.

O životnom prostredí sme počuli veľmi veľa vízií. Vizionárom ale nestačí byť. Musíme byť schopní vízie aj realizovať a pretaviť ich do konkrétnych riešení. Verím, že to, čo sme vám dnes predstavili, prinesie konkrétne výsledky,“ vyhlásil predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Pre Bratislavský samosprávny kraj je životné prostredie veľmi dôležitá téma. Územie kraja podlieha mnohým ohrozeniam ako znečistenie podzemných i povrchových vôd,  vysoká hospodárska činnosť, a s tým spojený hluk a znečistené ovzdušie.

Neváhajte a prispejte do projektu vašimi podnetmi a návrhmi riešenia. Formulár nájdete na annazemanova.sk. Nápady sa budú zbierať do konca leta a tie najefektívnejšia vyhodnotia s odborníkmi a predložia vláde načo najrýchlejšiu implementáciu záchrany ostrova.