Budova v Parku Jama je na prenájom. Mala by slúžiť poskytovaniu sociálnych služieb

1639
Park Jama

Mestská časť Nové Mesto vyhlásila obchodno-verejnú súťaž na prenájom sociálno-prevádzkovej budovy v parku Jama. Účelom nájmu je poskytovanie služieb sociálnej starostlivosti.

Bližšie informácie a súťažné podmienky nájdete na stránke TU.

Súťažný návrh spolu s potrebnými prílohami je potrebné doručiť (nie len odoslať) poštou alebo podať osobne do podateľne Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na Junáckej č. 1 v termíne do 30. septembra 2021 do 12.00 hod.

V prípade otázok kontaktujte:

Park Jama
Park Jama

Podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom sociálno-prevádzkovej budovy v parku Jama nájdete TU.

Zdroj: Nové Mesto