Budovu internátu v Záhorskej Bystrici premenia na nájomné byty

823

Opustenú budovu internátu v bratislavskej Záhorskej Bystrici premenia na mestské nájomné byty. Rekonštrukciou má vzniknúť zhruba 90 nových bytov. Mesto Bratislava už má v rámci projektových prác architektonickú štúdiu a konštatuje, že ide o jeden z krokov na rozširovanie kapacity mestských nájomných bytov a zvýšenie dostupnosti bývania.

„Objem internátu zostane zachovaný. Architekti navrhujú zmeny dispozičného riešenia tak, aby vzniklo kvalitné prostredie pre nájomné bývanie s adekvátnym zázemím,“ priblížil bratislavský magistrát. Avizuje napríklad vybudovanie dostatočného počtu parkovacích miest či doplnenie stromoradia.

Projekt počíta aj s celkovou premenou areálu, v ktorom bude okrem bývania aj škola, škôlka a zariadenie sociálnych služieb. Tie pripravuje Bratislavský samosprávny kraj a bratislavská mestská časť Záhorská Bystrica. Bratislava tvrdí, že rozširovanie fondu mestských nájomných bytov je jednou z priorít. Začiatkom tohto roka pridelilo mesto ďalších 14 zrekonštruovaných bytov žiadateľom. Tento rok má v pláne zrekonštruovať ďalších 30 bytov. „Na jeseň tohto roku začneme s výstavbou bytového domu na Muchovom námestí so 103 nájomnými a náhradnými nájomnými bytmi,“ spresnila samospráva.

Budúci rok chystá výstavbu bytového súboru na Terchovskej ulici v Ružinove v počte 83 bytov, ktorý sa momentálne nachádza vo fáze vypracovania projektu pre stavebné povolenie. Ďalší bytový súbor – Janíkov dvor so 100 bytmi je aktuálne vo fáze architektonickej súťaže a už čoskoro majú byť známe výsledky.

Mesto deklaruje zmeny územného plánu a nové pravidlá spolupráce s developermi, ktoré majú zabezpečiť férovú výstavbu v prospech Bratislavčanov. „Po pilotnom projekte by sa mal fond mestských nájomných bytov rozšíriť o približne 142 bytov. Finálny počet bytov však závisí od jednotlivých projektov,“ podotklo mesto.

V blízkej budúcnosti očakáva vyhlásenie verejného obstarávania na nákup približne 100 bytov z voľného trhu, ktorých kolaudácia by mala byť do decembra 2023. Toto leto podá magistrát na stavebné úrady aj žiadosti na povolenie rekonštrukcie dvoch bytových domov – Zámocké schody v Starom Meste a na ulici Velehradská v Ružinove. V polovici roka 2023 tak predpokladá ďalší prírastok bytov do bytového fondu.

Zdroj: TASR; Foto: Bratislava-hlavné mesto SR