Čas na veľké upratovanie v Starom Meste

711

Staré Mesto pripravuje pravidelný bezplatný jesenný zber veľkorozmerného odpadu. Začína sa 21. 9., posledné ulice budú obslúžené 12. 11. Červené kontajnery s logom Starého Mesta budú pristavené na jednotlivých uliciach vždy v ranných hodinách, najneskôr do 10.00. Na stanovisku ostanú 24 hodín. Kontajnery sú určené pre fyzické osoby, nie firmy.

PATRÍ DO NICH veľkorozmerný domový odpad ako starý, najlepšie rozobratý drevený a čalúnený nábytok, koberce, matrace a podobne

NEPATRIA DO NICH staré pneumatiky, elektroodpad, biologický rozložiteľný odpad ako tráva a konáre, odpad s obsahom nebezpečných látok ako batérie, žiarivky a farby.

HARMONOGRAM zberu nájdete na https://bit.ly/3c7kz8j

Zdroj: Staré Mesto