Centrum sociálnych služieb Sibírka pripravilo denný tábor pre deti

736

Služba včasnej intervencie pri CSS Sibírka vo februári 2023 zrealizovala denný tábor pre deti, nakoľko špeciálne materské školy mali tiež jarné prázdniny.

Tábor bol zameraný predovšetkým na bežné denné aktivity – príprava jedla, obliekanie – vyzliekanie, nácvik samostatnosti na toalete. Okrem toho deti veľa tvorili, hrali sa, či pri peknom počasí boli aj aktivity na čerstvom vzduchu.