Centrum sociálnych služieb Sibírka pripravilo pre svojich klientov Dni lásky

478

Na Valentína (14.2.) sme mali slávnostné otvorenie našich Dní lásky v Sibírke, kde sme to odštartovali výstrelom srdiečok a fotením vo fotokútiku. Najbližšie dva dni sa Sibírkou šírila vôňa pečených slaných srdiečok z lístkového cesta.

15.2. Popoludní sme mali aktivitu zameranú na sledovanie úryvkov z romantických filmov. Na komunitu s klientami sme prizývali prítomných pracovníkov zdravotného, či technického úseku a mali sme možnosť vžiť sa do filmu a následne sa zdieľať, či sme sa už niekedy v podobných situáciách ocitli, čo sme pri tom prežívali a pod.

16.2. Kreatívne tvorenie – Valentínska pošta

Ďalší deň sme sa venovali tvoreniu Valentínok pre nás všetkých. Každý mohol prispieť pekným prianím, želaním, vyznaním a na konci dní lásky budú odkazy odovzdané ich majiteľom.

17.2. Karaoke

Piatok sme prvý týždeň Dní lásky ukončili spievaním romantických piesní. Zapojili sa všetci zamestnanci aj klienti, jednoducho každý kto mal chuť si zaspievať.

21.2. Pusinky – V utorok sme druhý týždeň Dní lásky začali pečením ružových pusiniek. Všetci si veľmi pochutnali.

22.2. „Skupinový orgazmus“ – V stredu sme si zase dopriali sladké. Spoločne sme upiekli koláč s názvom „ORGAZMUS“, ktorý sme potom rozdelili medzi všetkých kolegov a spoločne odštartovali súťaž v hľadaní citátov o láske, ukrytých v tých najneočakávanejších zákutiach nášho zariadenia.

23.2. Láska vo filme – V rámci filmového dopoludnia sme zapojili aj našich kolegov aby si pozreli časť filmu a podelili sa s nami o ich zážitky spojené s láskou zo svojho života.

24.2. Ping – pongový turnaj – Druhý týždeň Dní lásky sme zakončili spoločným pin – pongovým turnajom. Zaznamenali sme takmer 100% účasť všetkých prítomných pracovníkov. Všetci sme povzbudzovali, Sibírka sa otriasala hlasnými pokrikmi, smiechom, či tlieskaním.

27.2. vyhodnocujeme súťaž v hľadaní citátov o láske.

28.2. ukončujeme dni lásky odovzdávaním Valentínskej pošty.