Cestujúcich MHD čakajú novinky. Pribudne autobusová zastávka a v špičke sa posilnia vybrané linky

898

Dopravný podnik Bratislava plánuje od 12. decembra zaviesť viacero zmien, ktoré skvalitnia cestovanie v hlavnom meste. Zriadi novú zastávku a upraví niektoré cestovné poriadky.

Na linke číslo 35 pribudne nová zastávka „Kútiky“. Bude umiestnená na zrekonštruovanom nadjazde ponad Karloveskú ulicu a zlepší tak prestupovanie z autobusovej dopravy na električkovú v smere do Dúbravky i v smere do centra.

Súčasťou zastávky na tomto moste sú aj nové chodníky a výťah, ktorý zabezpečí bezbariérový prístup k električkám. K zlepšeniu dopravy prispejú aj úpravy cestovných poriadkov na linkách číslo 65, 90, 52 a 56. Na základe vyhodnotenia predchádzajúcich zmien na linke číslo 65, DPB dopĺňa spoje v rannej špičke tak, aby interval 10 minút bol poskytnutý v čase približne od 06:00 do 08:30 z obidvoch konečných zastávok.

Na linke číslo 90 prichádza k úprave cestovného poriadku na základe vyhodnotení vyťaženosti jednotlivých spojov a tiež na základe podnetov cestujúcich. Málo využívané spoje v okrajových častiach dňa budú presunuté v prospech odpoludňajšej dopravnej špičky.

V súvislosti s každoročnou zmenou cestovného poriadku v železničnej doprave prichádza k úprave odchodov na linke číslo 52 tak, aby jej spoje aj naďalej nadväzovali na zastávke „Stanica Vajnory“ na príchody a odchody vlakov prioritne v smere/zo smeru Senec. V tejto súvislosti bude upravený aj cestovný poriadok linky číslo 56, ktorá s linkou číslo 52 tvorí v úseku Východné – Rača spoločnú striedavú obsluhu tejto oblasti.

„Priebežne zbierame a vyhodnocujeme podnety od cestujúcich, na základe ktorých potom prispôsobujeme premávku MHD. Záleží nám na tom, aby boli prestupy medzi jednotlivými linkami a typmi dopravy čo najkomfortnejšie,“ povedal Martin Rybanský, predseda predstavenstva DPB a.s.

Všetky detaily nájdu cestujúci na webovej stránke www.dpb.sk.

Zdroj: ts DPB