Charitatívna dražba vína pre Centrum sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých

535
Charitatívna dražba vína pre Centrum sociálnych služieb Karola Matulaya
Charitatívna dražba vína pre Centrum sociálnych služieb Karola Matulaya

Bratislavské legátstvo EVIRS vás s veľkou radosťou pozýva na druhú charitatívnu dražbu vína, ktorá sa koná s cieľom pomôcť tým, ktorí potrebujú našu podporu. Táto nesmierne hodnotná udalosť nesie so sebou poslanie dobra a solidarity a zdôrazňuje význam charitatívnych iniciatív.

Podpora v minulosti

Prvá charitatívna dražba EVIRS, bola uskutočnená v roku 2022 a priniesla nádherný výsledok. Dokázali vyzbierať 5 000 eur, ktoré následne venovali na podporu Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave.

Čo nás čaká tento rok

Tento rok sa opäť spojíme vo Wine o Clock vínnej záhrade dňa 30. septembra. Bude to príležitosť na prejavenie úcty nášmu Rádu a vínu, ale aj na príjemnú a zmysluplnú debatu o živote. Tento deň nám bude zvlášť drahý, pretože sa budú konať voľby do Národnej rady Slovenskej republiky.

Samozrejme, nezabudneme na hlavný dôvod našej schôdzky – charitatívnu dražbu vzácnych vín. Vaša participácia nám umožní pokračovať v dobrej práci pre našu komunitu a ľudí, ktorí to potrebujú.

Ako môžete pomôcť

Pre tých, ktorí by chceli podporiť charitatívnu zbierku, ale nemôžu sa zúčastniť osobne, existuje jednoduchý spôsob, ako môžete prispieť. Stačí kliknúť na nižšie uvedený odkaz a zakúpiť si vstupenku. Máte možnosť zakúpiť viacero vstupeniek podľa vašich možností.

https://goout.net/sk/evirs-charitativna-drazba-vin/sztrgnw/?fbclid=IwAR0gt7OWWwEyGY9VHItJsQ8W3pXWY76HFNm9AlM79RtYyPm3BUzOWF7jJ0k

Systém GoOut eviduje menovitých prispievateľov a suma, ktorú prijme, bude pripojená ku dražobnému výsledku a následne odovzdaná na charitu.

Naším cieľom je podpora

Tento rok bude celý výťažok z charitatívnej dražby venovaný Centru sociálnych služieb prof. Karola Matulaya. Toto centrum poskytuje nenahraditeľnú pomoc a podporu tým, ktorí to najviac potrebujú.

Pomôžte nám meniť životy

Neváhajte a prosím, pošlite tento e-mail aj svojim priateľom, rodine a spolupracovníkom, ktorí by mohli zakúpením vstupenky prispieť k tejto dobrej veci. Vaša podpora je pre nás veľmi dôležitá a pomáha nám meniť životy ľudí.

Ďakujeme vám za vašu solidaritu a za vašu ochotu pomáhať tým, ktorí potrebujú našu pomoc. Spolu dokážeme dosiahnuť veľké veci. Vaša účasť na charitatívnej dražbe vína má veľký význam.

Centrum Centrum sociálnych služieb prof. K. Matulaya pre deti a dospelých

Zariadenie má bohatú vyše 40 ročnú históriu. Bolo prvým denným zariadením pre malé deti s mentálnym postihnutím na Slovensku. V súčasnej dobe sa stará o deti aj dospelých, s mentálnym znevýhodnením aj s poruchou autistického spektra. A napriek histórii patrí medzi vysokoprofesionálne zariadenia v poskytovaní sociálnych služieb tejto cieľovej skupine.

K jeho silným stránkam patrí vysoká odbornosť (najmä v oblasti porúch autistického spektra) – sú školiacim pracoviskom, vzdeláva zamestnancov aj z iných zariadení, študenti tu realizujú svoje praxe. Pracuje s deťmi s rizikovým vývinom od raného veku – v rámci včasnej intervencie už od 12 mesiacov a denne s deťmi už od 3 rokov.


Priestory sú vybavené na všestranné terapeutické aktivity – v rámci výtvarného ateliéru klienti tvoria diela, ktoré sú vystavované na rôznych výstavách a oceňované na súťažiach. Niektorí klienti dokážu za pomoci tkať na tkáčskom stave, iní maľujú na textil alebo na sklo, vyrábajú z paletového dreva vtáčie búdky alebo rôzne úžitkové predmety v keramickej dielni. Tiež sa zapájajú do prác v senzorickej a permakultúrnej záhrade, kde je všetko jedlé, ale treba priložiť ruku k dielu, aby to narástlo.


Je to práca s komunitou a v komunite – klienti sa zapájajú do upratovania v mestskej časti, v drevárskej dielni vytvárajú knižné búdky, búdky na hracky a búdky pre vtáky, ktoré zdobia blízke aj vzdialenejšie okolie v Dúbravke, na spoločných aktivitách zvyšujeme povedomie o autizme, epilepsii či Downovom syndróme.

Pre bližšie nazretie do života CSSPKM, si pozrite web stránku zariadenia: https://csspkm.sk/