Chránený zeler plazivý našiel nový domov pri Chorvátskom ramene

1007

Chránená rastlina zeler plazivý, ktorá rastie na území, kadiaľ má v budúcnosti viesť predĺženie električkovej trate v bratislavskej Petržalke, našla nový „domov“ pri Chorvátskom ramene. Je v blízkosti Bosákovej ulice, desať metrov nad plávajúcou pontónovou lávkou, kde boli špeciálne upravené podmienky i terén. Presun rastliny bol nevyhnutný vo vegetačnom období, aby sa do zimy stihla udomácniť.

Záchranný presun realizovalo hlavné mesto pod dohľadom Štátnej ochrany prírody SR a v spolupráci so Slovenským vodohospodárskym podnikom, ktorí vybrali vhodnú lokalitu transferu. „Potreba presunu tejto chránenej rastliny vyplynula zo záverečného stanoviska EIA k plánovanej trase električky z roku 2017,“ vysvetlila hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová. Vypracovaný bol technický podklad k úprave časti brehu Chorvátskeho ramena, kam mala byť rastlina presunutá. S úpravami sa začalo začiatkom júla.

Zeler plazivý (z čeľade mrkvovitých) je pionierska rastlina osídľujúca novoutvorené podmáčané suchozemské biotopy. Rastie na svetlých a vlhkých, prechodne zaplavovaných a nepravidelne vysychavých biotopoch v nížinnom stupni, napríklad na brehoch vodných nádrží, na vlhkých lúkach, v priekopách. Dlhodobo dokáže prežívať zaplavenie, v takom prípade sa aj mení vzhľad rastliny.

Ohrozenie druhu predstavuje priama likvidácia biotopov, napríklad odvodnenie, zmena vodného režimu mokradí, trvalejšie vysychanie či zaplavovanie lokality, zarastanie biotopov drevinami a expanzívnymi bylinami, premeny vhodných stanovíšť na ornú alebo inak hospodársky využívanú pôdu, stavebná činnosť či zavážanie lokalít odpadom.

Na Slovensku je zeler plazivý zaradený medzi zákonom chránené druhy. Chránený je napríklad aj v Poľsku, Maďarsku, Rumunsku, Francúzsku a Švajčiarsku. Zaradený je tiež do tzv. Bernského dohovoru.

Zdroj: TASR; Foto: Bratislava-hlavné mesto SR