Bratislavský región je bohatý iba na papieri. Spoločne, s našimi 89-imi samosprávami, preto v Bruseli voláme po spravodlivom navýšení alokácie pre náš kraj na roky 2021 – 2027.

Bez európskych financií totiž nedokážeme realizovať kľúčové projekty v oblastiach ako sú:

  • doprava
  • životné prostredie
  • školstvo
  • sociálne veci či zdravotníctvo

Bez týchto zdrojov, budeme aj naďalej iba chudobný bohatý región.