Čierna skládka pri Zohore odstránená

1421

Pracovníci Verejnoprospešných služieb Stupava odstránili čiernu skládku v lokalite Šírka smerom na Zohor. Vyzbieraný odpad spolu vážil 1,7 tony. Všetok podobný odpad je možné odovzdať v prípade potreby na Zbernom dvore na Mierovej ulici, kde ho pracovníci bezplatne prevezmú od všetkých obyvateľov, ktorí uhradili ročný poplatok za odpad.

Odovzdať je možné objemný odpad ako nábytok, koberce či police, elektronický odpad ako sú chladničky, rádiá, televízory alebo mobilné telefóny, jedlé oleje a tuky, polystyrén, biologicky rozložiteľný odpad zo zelene alebo pneumatiky z osobných áut obyvateľov. Dvakrát ročne, v presne dané dni, je možné priniesť bezplatne na zberný dvor aj nebezpečný odpad ako riedidlá, lepidlá, farby alebo autobatérie od fyzických osôb. Rovnako sa dá za poplatok odovzdať aj drobný stavebný odpad.

Otváracie hodiny Zberného dvora: pondelok – piatok: 7.00 – 15.30 (obedňajšia prestávka 11.30 – 12.30), sobota: 9.00 – 14.00 (bez prestávky)

Zdroj: Stupava