Čo hovorí Európska lieková agentúra o štvrtej dávke a opakovanom očkovaní?

2649
Zdroj: BSK

Európska lieková agentúra tento týždeň na tlačovom briefingu uviedla svoj aktuálny postoj ku 4. dávke. EMA sa taktiež vyjadrila aj k potenciálnej budúcnosti vakcinačnej stratégie proti COVID-19. Tieto vyjadrenia sú často na internete nesprávne interpretované. Ak ste sa stretli s tvrdeniami ako “EMA hovorí o škodlivosti štvrtej dávky”, alebo “očkovanie podľa EMA poškodzuje imunitu”, jedná sa o dezinterpretáciu a vytrhávanie z kontextu.

Čo hovorí EMA o opakovanom očkovaní?

Vyjadrenia Marca Cavaleriho, predstaviteľa EMA pre vakcinačné stratégie, sa týkali pohľadu do budúcnosti. Podľa odborníkov EMA by opakované podávanie boostrov vo veľmi krátkych intervaloch z dlhodobého hľadiska nebolo udržateľné. Prevádzkovanie rozsiahlych vakcinačných kampaní niekoľkokrát do roka by bolo z realizačného hľadiska veľmi náročné, pričom sa taktiež predpokladá únava spoločnosti. S takýmto postupom doposiaľ pri manažmente iných chorôb nie je dostatok skúseností a je zložité predvídať celkový dopad. Ďalej uviedol, že opakované podávanie posilňovacích dávok vo veľmi krátkych intervaloch môže viesť k redukcii množstva protilátok, ktoré môžu byť s každou dávkou vytvárané, nakoľko náš imunitný systém potrebuje istý čas na to, aby dozrela imunitná odpoveď na antigény, ktorým je vystavený.

Očkovanie by teda potenciálne mohlo byť postupom časom trochu menej účinné. Ak by sa opakované očkovanie ukázalo ako potrebné – napríklad pre niektoré rizikové skupiny – bude vhodné, ak sa zosynchronizuje s príchodom zimného obdobia, podobne, ako je to pri očkovaní proti chrípke – teda aby bola protilátková odpoveď stimulovaná vtedy, keď je to najviac potrebné.

Čo hovorí EMA o štvrtej dávke?

Marco Cavaleri zdôraznil, že stanovisko sa netýka striktne tzv. “štvrtej dávky”. EMA ešte dáta k 4. dávke nemá. V súčasnosti ohľadne potreby a pridanej hodnoty 4. dávky aktuálnej vakcíny pre bežnú populáciu nie sú dôkazy. Ak sa však takéto dôkazy naakumulujú, EMA tieto dáta preskúma a zhodnotí ďalšie odporúčania.

Napriek nedostatku dát je pri imunokompromitovaných osobách zmyslupné, aby lokálne regulačné autority podávanie štvrtej dávky posúdili už teraz. Na rozdiel od bežnej populácie obsahuje základná očkovacia schéma u imunokompromitovaných osôb tri dávky, pričom štvrtá dávka (ktorá pre nich znamená prvý booster) im môže poskytnúť dodatočnú ochranu.

Čo hovorí EMA o aktualizácii vakcín?

Medzinárodná vedecká komunita a vývojári vakcín navrhujú zaoberať sa popri aktualizácii monovalentnej vakcíny aj vývojom bivalentných, alebo multivalentných vakcín. Takéto vakcíny by neboli zamerané len proti jednému variantu, ale proti dvom, či viacerým variantom vírusu súčasne.

EMA zdôraznila nutnosť vyvinutia dlhodobej stratégie ohľadne typov vakcín, ktoré budú pri manažovaní COVID-19 v budúcnosti použité. V tejto veci prebieha globálna diskusia, ktorá leží na rozhraní vedy, verejných politík a verejného zdravia. Rozhodnutie aktualizovať vakcíny si vyžaduje spoluprácu medzi inštitúciami verejného zdravia na všetkých úrovniach, vrátane Svetovej zdravotníckej organizácie.

EMA vyzýva na očkovanie treťou dávkou

Doposiaľ dostalo booster len 40% dospelej populácie EU a 20% dospelej populácie EU ešte nie je proti COVID-19 zaočkovanej vôbec. EMA zdôraznila potrebu základného očkovania, ako aj boosteru. Aktuálne vakcíny totiž do značnej miery znižujú riziko hospitalizácie aj proti Omikronu.

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR https://youtu.be/0Gz8MTPV5qs