Čo pre mňa robí Európa – nová webová stránka Európskeho Parlamentu

338

Členstvo v EÚ nám prináša množstvo výhod, no veľa ľudí o nich nevie. Európsky parlament preto predstavil novú interaktívnu webovú stránku, ktorá dokumentuje pozitívny dopad Európskej únie na životy ľudí. Webstránka  ‘Čo pre mňa robí Európa’, poskytuje stovky ľahko čitateľných krátkych príkladov pozitívnych zmien, ktoré EÚ priniesla do našich životov. Informácie na stránke ponúkajú občanom jasné odpovede na otázku, čo pre nich EÚ spravila.  

Interaktívna webstránka je rozdelená na dve sekcie. Prvá sekcia, s názvom “V mojom regióne”, umožňuje používateľom zvoliť miesto, kde oni alebo ich rodiny žijú alebo pracujú. Na základe konkrétnych príkladoch aktivít tak môžete vidieť, ako je EÚ prítomná aj vo Vašom meste alebo regióne. Druhá sekcia stránky s názvom “V mojom živote” dovoľuje každému používateľovi vybrať si z aktivít EÚ tie, ktorým pripisuje osobný význam, aj keď sa nemusí jednať o jemu geograficky blízke aktivity. Táto sekcia je venovaná aktivitám EÚ, ktoré podporujú napríklad rodiny, zdravotníctvo, pracovný život alebo Váš voľný čas. Dočítať sa môžete napríklad o tom, ako EÚ podporuje ľudí v ich pracovnom živote v rôznych povolaniach, alebo o tom, čo spravila EÚ pre ľudí, ktorí majú radi voľnočasové aktivity, ako napríklad šport. Okrem toho bude webstránka doplnená o tretiu sekciu, venovanú obsiahlejšími dokumentom o európskych politikách, ktoré čitateľom priblížia úspechy súčasného volebného obdobia, ako aj vyhliadky EÚ do budúcnosti.

Články, dostupné aj v slovenčine, poukazujú na jednotlivé aktivity EÚ doplnené o konkrétne príklady s odkazmi na podrobnejšie informácie. Webstránka obsahuje približne 1 800 správ, ktoré si môžete prečítať, zdieľať alebo použiť ako on-line stránky či PDF súbory.

Vedeli ste napríklad, že únia prispela viac ako 700 miliónmi EUR na modernizáciu piatich úsekov železničnej trate z Nového Mesta nad Váhom do Žiliny?  V rámci rozdelenia aktivít EÚ podľa regiónov sa môžete na stránke dočítať aj o konkrétnych európskych projektoch realizovaných v Bratislavskom kraji.  Aj vďaka EÚ máme v BSK nové moderné električky a zrekonštruovaný Starý Most v Bratislave, terminály integrovanej hromadnej dopravy v Senci a Pezinku, Cyklomost Slobody nad riekou Morava, alebo revitalizovaný Zámocký park v Pezinku. 

Doteraz bolo snahám vymenovať a priblížiť tieto konkrétne výhody obyčajným Európanom venovaným len málo pozornosti. Webstránka ‘Čo pre mňa robí Európa’ by tak mohla pred blížiacimi sa májovými eurovoľbami ukázať občanom skutočný rozdiel a prínos aký predstavuje členstvo v únii. O výhodách členstva v EÚ sa môžete presvedčiť práve tu

#EUandME  

FOTO: © European Parliament