Cyklokoalícia zaslala otvorený list ministerke spravodlivosti

1013

Začiatkom roka bola dokončená úprava priestoru pred budovou Výskumného ústavu zváračského na Račianskej ulici, v ktorej dnes sídli Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.  Celý priestor bol však zasvätený v prvom rade parkovaniu áut, pričom bol znemožnený pohyb cyklistov, vytvorené nedôstojné podmienky pre pohyb chodcov a porušených niekoľko noriem.

S rekonštrukciou nebolo spokojné ani mesto Bratislava, ktoré navrhlo aspoň poľudšťujúcu úpravu pôvodného projektu. Ani po stretnutí primátora s vtedajším ministrom sa s ňou však ministerstvo nestotožnilo a mesto do procesu nevedelo zasiahnuť.

Okrem podaní Cyklokoalície na podaní na špeciálny stavebný úrad, ktoré sú v riešení, tiež vkladajú nádej do proklamovaných zmien na ministerstve v prospech spravodlivosti. Preto sa rozhodli zaslať novej ministerke otvorený list, v ktorom žiadajú o nápravu nevyhovujúceho stavu.

Celé znenie listu nájdete TU.

Zdroj: Cyklokoalícia