Cyklomost slobody: 11 rokov prepojenia priateľstva medzi Slovenskom a Rakúskom

8584
Cyklomost slobody: Po stopách histórie Foto: Adam a Matej Kováčovci

11. augusta 2012 sa verejnosti otvoril unikátny Cyklomost slobody, ktorý spojil Devínsku Novú Ves na slovenskej strane s obcou Schlosshof na dolnorakúskej strane, prechádzajúc ponad rieku Moravu. Tento cyklomost predstavuje významné prepojenie medzi regionálnymi sieťami cyklotrás na oboch stranách hranice.

Vďaka tomuto mostu majú cyklisti a návštevníci možnosť pohodlne a bezpečne prekročiť hranicu medzi Slovenskom a Rakúskom a vychutnať si krásu a prírodu obidvoch krajín.

Tento most nám umožňuje objavovať krásy a poklady oboch krajín, a to v pohodlí a bezpečí cyklistických trás. Je to symbol spolupráce a priateľstva medzi Slovenskom a Rakúskom, a zároveň unikátne spojenie pre všetkých milovníkov cyklistiky. Počas tých 11 rokov, čo je tento cyklomost sprístupnený, sa stalo miestom mnohých nádherných zážitkov a spomienok, ktoré nás neustále lákajú vrátiť sa sem a znova si užívať jeho jedinečnú atmosféru.

Pri cyklomoste sa nachádza Múzeum železnej opony. Nájdete tu aj ukážku ostnatého plotu, aký tu kedysi bol a betónový bunker z obdobia 1. svetovej vojny.

Počas stavebných prác bol odhalený aj pôvodný mostný násyp. V priebehu ďalších prác našli v hĺbke pôvodné piloty, ktoré boli súčasťou premostenia pred cca 300 rokmi. História pôvodného mosta teda siaha až do čias cisárovnej Márie Terézie. Jedinečná krása zámku Schlosshof na ňu zapôsobila tak silno, že v roku 1755 získala usadlosť od dedičov princa Eugena a darovala ju svojmu manželovi. V roku 1771 dala postaviť k zámku drevený most, ktorý v roku 1809 zničili plávajúce ľadové kryhy. O štyri roky neskôr ho preto nechal obnoviť gróf Pálffy. Počas pruskej vojny bol most zničený a po uzavretí mieru opäť obnovený. Keď v roku 1880 most opäť zničili ľady, existoval na jeho mieste už len prievoz pomocou kompy alebo loďkami.

Cyklomost slobody postavilo konzorcium Ingsteel a Doprastav. Most je postavený v historickej trase a slúži pre dopravu cyklistov, peších turistov a záchrannú službu oboch štátov. Projekt bol financovaný z prostriedkov Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013.

Vybudovaný cyklomost prepojil nielen slovenské a rakúske cyklotrasy, ale j turistickú sieť. Na slovenskej strane priamo popod cyklomost vedie medzinárodná cyklotrasa Eurovelo 13.

Technické zaujímavosti

Cyklomost slobody je zavesený symetrický trojpoľový most oceľovej konštrukcie s rozpätiami 30m, 120m a 30m. Šírka lávky cyklomostu je 4 metre, a je určená pre chodcov a cyklistov. Celková dĺžka premostenia je 751 metrov a celková dĺžka mostného objektu je 525 metrov. Časť mosta je zrekonštruovaná historická časť pôvodného kamenného oblúkového mosta v dĺžke cca 20 m, nachádzajúca sa na rakúskej strane mosta. Plocha mosta je 2 100 m², hmotnosť oceľovej časti: 593 ton. V strede oblúka nad riekou, kde je najväčší rozpon, sú tlmiče – kompenzátory, ktoré redukujú kmity, lebo most je tu najsubtílnejší. Nad riekou Morava sa most nachádza vo výške 21,5 metra a 12,3 metra nad zemou.

Cyklomost slobody vedie cez chránené územie oboch krajín, čomu musel byť prispôsobený aj dizajn mostnej konštrukcie.