Cyklotrasa Pezinská – Priemyselný park v meste Malacky

731

Mesto v roku 2021 zrealizovalo projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Cyklotrasa Pezinská – Priemyselný park.

Projekt predstavuje kapitálový výdavok mesta financovaný z rozpočtu mesta a tiež z externých zdrojov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (vo výške 432 814 €).

Okres: Malacky

Mesto: Malacky

Celkové výdavky projektu: 865 628 €