Ďalšia zeleň v iniciatíve 10 000 stromov pribudla na čistiarni odpadových vôd vo Vrakuni

598

Hlavné mesto Bratislava vysadilo v najväčšej čistiarni odpadových vôd na Slovensku ďalších trinásť stromov v podobe jelší a hrabov, ktoré sú v tomto biotope pôvodným druhom drevín.

„BVS tento projekt podporuje dlhodobo a po tom, ako sme na jeseň finančne podporili vysadenie drevín priamo v mestských častiach Bratislavy, sme v tomto kole projektu poskytli priestory, kde budú môcť ďalšie nové stromy rásť,“ povedal generálny riaditeľ BVS Peter Olajoš. Ide o ďalší zo spôsobov, akým sa k iniciatíve 10 000 stromov môžu pridať firmy alebo organizácie v prípade, ak majú voľné pozemky vhodné na výsadbu stromov a chcú pomôcť k udržateľnému životnému prostrediu.

Zapojenie do projektu 10 000 stromov je z pohľadu BVS ďalším príspevkom k manažmentu udržania vody v krajine. Aj keď vodné zdroje v okolí Dunaja sú pre tento región dostatočné, sadenie stromov a ďalšej zelene pomáha udržať vodu v prírode, odľahčiť kanalizačné systémy v čase dažďov a celkovo zlepšiť klímu. BVS sa preto do programu 10 000 stromov zapája koncepčne a aktuálne patrí k najaktívnejším partnerom v tomto projekte.

Zdroj: BVS, a.s.