Ďalšie rekonštrukcie za takmer dva milióny eur

2236

Bratislavský samosprávny kraj sa pustil do komplexnej výmeny okien na budovách dvoch škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Ide o pamiatkovo chránené budovy Strednej priemyselnej školy  elektrotechnickej na Zochovej ulici v Bratislave a Strednej priemyselnej školy strojníckej na Fajnorovom nábreží v Bratislave.Spolu bude vymenených 508 okien.

„Ide o objekty, ktorým sa roky nikto nevenoval a za ten čas si vyžiadali svoju daň a už nezodpovedali technickým požiadavkám. Tak ako školy zatraktívňujeme zvonka opravami, rekonštrukciami, pridávame aj nové odbory. Napríklad na Strednej priemyselnej škole  elektrotechnickej na Zochovej v Bratislave sme od 1. 9. 2019  zaviedli odbor Informačné a sieťové technológie s cieľom čo najlepšie pripraviť študentov pre rýchlo sa rozvíjajúci IT priemysel,“ vyjadril sa bratislavský župan Juraj Droba.

Pamiatkovo chránenú budovu na Zochovej ulici 9 v Bratislave postavil staviteľ Salzleiter v secesnom štýle v roku 1910. Do zoznamu kultúrnych pamiatok bola zaradená v roku 1980. Pôvodne bola v budove umiestnená meštianska škola. Stredná priemyselná škola elektrotechnická v nej sídli posledných 68 rokov. Aktuálne sa tam realizuje výmena okien na celom objekte. Celkovo ide o 208 okien, z ktorých je 195 drevených a 13 oceľových. Pri výmene musia byt‘ nové výplne okenných otvorov zhotovené ako tradičné stolárske výrobky z masívneho dreva dostatočnej tvrdosti a kvality zo smrekovca červeného.  Zároveň musia byť dôslednou kópiou pôvodných okenných výplní s dodržaním dimenzie okennej konštrukcie a členenia, profilácie, rozmerov, farebnosti a materiálu jednotlivých častí okna, s možnosťou vloženia izolačného dvojskla do vonkajších krídel a so zachovaním pôvodných kovaní aj parapetov. Podmienkou Krajského pamiatkového úradu bolo zachovanie vnútorných parapetov z pôvodných okien, ktoré budú repasované a osadené do novej konštrukcie okna. Celkové náklady na rekonštrukciu predstavujú takmer 600 000 eur (570 084,47 eur).

Výmena okien prebieha aj na bratislavskej Strednej priemyselnej škole strojníckej na Fajnorovom nábreží.

Ide o pamiatkovo chránenú historickú budovu z roku 1904. K modernizácii okien župa pristúpila na základe ich zlého technického stavu a v zmysle rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu. Projekt obsahuje 21 druhov drevených špaletových okien, väčšinou dvojitých. Nové okná musia byť tvarovo a materiálovo zhodné s pôvodnými a zhotovené z masívneho dreva. Historické kovania budú odborne demontované, očistené a opätovne použité, pričom pôvodné zachované kovania budú použité na okenných výplniach v reprezentačných miestnostiach. Ostatné okná budú doplnené kovaniami, ktoré budú približnou tvarovou a materiálovou kópiou zachovaných historických kovaní na jednotlivých typoch okenných výplní.  V prvej fáze sa budú meniť oknáv pôvodnej budove z roku 1904 a v druhej zase vo východnom a západnom krídle pristavanom v roku 1928. Výmena okien v počte 300 kusov bude župu stáť necelých 1 300 000 eur (1 223 313 eur).

Nové okná za vyše 100 000 eur (103 678,01 eur) bude mať aj Stredná odborná škola chemická vo Vlčom Hrdle v Bratislave. Staré okná na prednej fasáde budovy sú v zlom technickom stave, nedajú sa otvárať a vypadávajú z rámov. Z tohto dôvodu je ich potrebné vymeniť za nové plastové okná. Vymenené budú aj hlavné vstupné dvere za hliníkové.