Ďalšie vraky v Novom Meste sú fuč

615

Napriek sťaženým podmienkam vinou epidémie koronavírusu pokračuje mestská časť Nové Mesto v čistení ulíc od vrakov, ktoré dlhodobo zaberajú verejné plochy a parkovacie miesta v mestskej časti. Tento týždeňboli s „odťahovkou“ na uliciach Staré ihrisko, Smrečianska a vo vnútrobloku Robotnícka/Plzenská.

Nové Mesto má novú zbraň na nepojazdné autá, ktoré dlhodobo zaberajú verejné plochy v mestskej časti. Miestne zastupiteľstvo schválilo novú sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva – platiť ju budú majitelia vozidiel:

  • bez evidenčného čísla,
  • trvalo alebo dočasne vyradených z evidencie,
  • ktoré sú zjavne nepojazdné a poškodzujú alebo ohrozujú životné prostredie či narušujú estetický vzhľad obce, chránenej časti prírody a krajiny.

Schválená sadzba dane je 1,80 eur za jeden meter štvorcový a deň. Rovnakú výšku dane za státie nepojazdných vozidiel má napríklad mesto Banská Bystrica.  

Mestská časť prišla so zavedením tejto sadzby dane „vzhľadom na všeobecný problém s nedostatkom parkovacích miest v mestskej časti, ktorý ešte komplikuje státie nepojazdných vozidiel na verejných priestranstvách“. Nové Mesto vychádza z pozitívnych skúseností z iných miest na Slovensku, v ktorých sa po zavedení dane za užívanie verejného priestranstva za státie takýchto nepojazdných vozidiel značne znížil ich počet.

Zdroj: Nové Mesto