Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti treba podať do konca januára

644

Všetci obyvatelia Bratislavy, ktorí minulý rok kúpili, predali, darovali, dostali do daru nehnuteľnosť, skolaudovali rozostavanú nehnuteľnosť, musia do konca januára podať daňové priznanie. Priznanie k dani z nehnuteľnosti podávajú len tie fyzické a právnické osoby, ktorým pribudla nehnuteľnosť či nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku. Informovala o tom hovorkyňa Bratislavy Dagmar Schmucková.

Podanie daňového priznania sa týka nových nehnuteľností, zmeny vlastníckych vzťahov k pôvodnej nehnuteľnosti alebo v prípade dedičstva rozdelenia na nových spoluvlastníkov. V prípade dedičstva sa daňové priznanie podáva do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia o dedičstve. V prípade bezpodielového vlastníctva manželov podáva priznanie len jeden z manželov. V prípade spoluvlastníkov podávajú vlastníci daňové priznanie buď každý do výšky svojho podielu, alebo na základe dohody spoluvlastníkov podá daňové priznanie jeden z nich.

Daňovník musí uviesť číslo parcely, orientačné číslo a súpisné číslo pri stavbách, číslo bytu pri bytoch a hlavne výmeru nehnuteľnosti. „Výpočet výšky dane sa odvíja od sadzby dane určenej pre daný typ nehnuteľnosti a jej výmery. Údaje sú uvedené v liste vlastníctva k nehnuteľnosti, v rozhodnutí odboru katastra nehnuteľnosti či v zmluve, ktorou nadobudol nehnuteľnosť,“ spresnila Schmucková.

Priznanie k dani z nehnuteľnosti je možné podať poštou, elektronicky či osobne v podateľni oddelenia miestnych daní a poplatkov na Blagoevovej ulici v Petržalke. Medzi najčastejšie chyby, ktorých sa daňovníci dopúšťajú, patria podľa magistrátu chýbajúci podpis daňovníka, nevyplnené priľahlé pozemky i nesprávne zaradenie nehnuteľnosti pri právnických osobách.

Pokuta za nepodanie daňového priznania v lehote je od piatich do 3000 eur podľa závažnosti priestupku. Mesto upozorňuje, že do predmetu zdanenia patria okrem bytových, nebytových priestorov a pozemkov aj napríklad objekty podzemných garáží, ambulantných stánkov a prenosných trafostaníc. Rozhodnutia o vyrubenej dani z nehnuteľnosti posiela mesto občanom v priebehu mája a júna. Daň je splatná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Sadzby dane v roku 2023 sa nemenili. Mesto zároveň aj tento rok pripravuje digitálnu službu, cez ktorú bude možné uhradiť daň on-line.

Podrobné informácie, ako aj formuláre, tlačivá či návod na vyplnenie dane z nehnuteľnosti si môžu daňovníci pozrieť a stiahnuť z webovej stránky mesta.

Zdroj: TASR