Dňa 13. júna 2019 sa na Strednej priemyselnej škole dopravnej na Kvačalovej ulici 20 v Bratislave uskutoční už IX. ročník akcie pod názvom Deň IKT na Kvačalke.

Žiaci II. ročníka budú obhajovať práce, na ktorých pracovali počas celého školského roka. Ich témy si vyberali z ponuky poskytnutej učiteľmi všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov zverejnenej na školskej internetovej stránke. Hotové práce odovzdali svojim učiteľom informatiky, ktorí ich hodnotia v spolupráci s ostatnými učiteľmi, teda zadávateľmi tém. Samotná prezentácia prác bude prebiehať počas celého dňa pred štyrmi skúšobnými komisiami, v ktorých zasadnú učitelia podľa svojej odbornosti a príslušnosti k témam. Akciou sú motivovaní aj žiaci I. ročníka, ktorí sa v tento deň zúčastňujú prezentácií ako diváci.