Druhá májová nedeľa je sviatkom všetkých mám. Mama nás sprevádza od útleho detstva až do dospelosti.Aj my sme v zariadení oslávili Deň matiek. PSS spolu s pracovníkmi pripravili pásmo básni a pesničiek,ktorým potešili v kultúrnom dome v Plaveckom Podhradí   všetky mamičky z obce.

Začo nás odmenili srdečným potleskom.