Deň otvorených dverí na Obchodnej akadémii Nevädzová v Bratislave

1733

Záujemcovia o štúdium na ružinovskej Obchodnej akadémii na Nevädzovej 3 v Bratislave so zameraním na štúdium podnikateľských zručností môžu v stredu 23.10.2019 v čase od 16.00 – 18.00 h navštíviť priestory školy v rámci Dňa otvorených dverí.

Úvodná prezentácia so základnými informáciami o štúdiu sa bude konať v polhodinových intervaloch, potom môžu rodičia a žiaci 9. ročníka navštíviť jednotlivé odborné učebne. Tam budú prebiehať rozhovory s učiteľmi, študentmi a úspešnými absolventmi školy o prebiehajúcich medzinárodných projektoch, o cvičných a študentských firmách, prijímacích skúškach, či o podmienkach prijatia žiakov s poruchami učenia. K dispozícii bude aj vedenie školy a výchovná poradkyňa.