Deň otvorených dverí na SOŠ podnikania

2273

SOŠ podnikania, Strečnianska 20 v Bratislave Vás pozýva na Deň otvorených  dverí, ktorý sa uskutoční 2. decembra 2019 v čase od 8.00 hod. do 17.00 hod. v priestoroch školy.

 Pozývame žiakov ZŠ, ich rodičov, zákonných zástupcov, výchovných poradcov    a priateľov našej školy.

Doprava

Škola ponúka úplné stredoškolské vzdelanie v 4 – ročných študijných odboroch – ukončených maturitnou skúškou:

• 6352 M obchod a podnikanie

• 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu

Všetci ste srdečne vítaní!

MHD – autobusy č. 59, 93, 98, 99 (zastávka Lúky II)

autobusy č. 68, 94, 99 (zastávka Holíčska)