Pozývame žiakov 9. ročníkov základných škôl a ich zákonných zástupcov na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať na SZŠ, Strečnianska 20, Bratislava  dňa 13. 11. 2019 v čase od 08.00 – 16.00 h.

Súčasne pozývame na uvedenú aktivitu žiakov stredných škôl a potenciálnych uchádzačov o štúdium na našej škole, aby sa oboznámili s vyšším odborným štúdiom v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra (denné štúdium), s pomaturitným kvalifikačným štúdiom v študijnom odbore praktická sestra (externé štúdium) a so štúdiom v učebnom odbore sanitár (externé štúdium).

Záujemcovia o štúdium majú možnosť oboznámiť sa so študijnými odbormi a prezrieť si interiér školy. Sprevádzať ich budú žiaci a učitelia našej školy.

Príloha: Program_DOD