Detské jasle v Ružinove majú k dispozícií niekoľko voľných miest

624

Máte doma malé dieťaťko a potrebujete nastúpiť do práce? Túto situáciu za vás vyriešia detské jasle na Palkovičovej ulici 11/A v Mestskej časti Bratislava – Ružinove. 

Aktuálne je voľných 8 miest. 

Žiadosť na poskytovanie sociálnej služby v detských jasliach pre deti od 18 mesiacov je možné podávať počas celého roka. Deti sú prijímané priebežne v priebehu roka. 

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby si môžete vytlačiť z našej webovej stránky a po vyplnení podať osobne alebo písomne priamo v podateľni  Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava – Ružinov na Mierovej 21 v Bratislave. 

Viac informácií vám poskytne vedúca zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa – Bc. Klaudia Schneider, tel. č.:  +421 2 555 772 89 alebo +421 911 020 919

e-mail: klaudia.schneider@ruzinov.sk

Zdroj: Ružinov.sk