Devínska N. Ves pripomína význam Devínskeho alúvia Moravy

2893

Bratislavská Devínska Nová Ves pripomína význam lokality Devínske alúvium Moravy a apeluje na dôležitosť jej ochrany. Ide o vzácne územie s vysokou historickou, kultúrnou a prírodnou hodnotou, kde žije niekoľko desiatok chránených druhov živočíchov a veľké množstvo vzácnych rastlín. Lokalitu využívajú obyvatelia na rekreáciu, šport či cykloturistiku, mestská časť však podotýka, že zásahy človeka by mali byť minimálne.

Samospráva vyzýva obyvateľov, aby nádherné prírodné miesto chránili

Ide o nádherné prírodné miesto, kde trávia čas obyvatelia Bratislavy. Pokiaľ obyvatelia spozorujú konanie, ktoré podľa nich narúša toto územie, tak môžu kontaktovať políciu, prípadne aj dohľadové centrum mestskej časti,“ uviedla Jana Vedejová Sitášová, vedúca mediálneho oddelenia miestneho úradu. Ak by bol zaznamenaný väčší počet hlásení, bol by to pre mestskú časť signál, že kontrolu územia treba posilniť.

Devínske alúvium Moravy má mimoriadny význam na európskej úrovni

Devínske alúvium Moravy má rozlohou 155,68 hektára a má mimoriadny význam na európskej úrovni. Je tiež súčasťou mokrade medzinárodného významu – Trilaterálnej ramsarskej lokality Niva na sútoku Moravy, Dyje a Dunaja, o ktorú sa Slovensko delí spoločne s Rakúskom a Českou republikou. „Územie tvorí mozaika zaplavovaných lúk a vodných plôch, trsťových močiarov a zvyškov lužných lesov,“ približuje mestská časť na svojej webovej stránke, ktorá zároveň pripomína biotopy a živočíšne druhy, ktoré sú na tomto území chránené.

Samospráva v súvislosti so životným prostredím zároveň ubezpečuje, že za posledné roky sa zasadzuje o ekologické riešenia v rôznych oblastiach. Ide napríklad o osadenie väčšieho počtu cyklostojanov, spoluprácu s obchodným reťazcom pri sprevádzkovaní automatu na zber plechoviek a PET fliaš alebo snahu o umiestnenie kontajnerov na zber drobného elektroodpadu. Miestna príspevková organizácia Denova reaguje na všetky podnety, ktoré sa týkajú menších skládok a lokalít, kde obyvatelia nahlásia odpad. „Vyzývame zároveň obyvateľov, aby sa správali zodpovedne, aby si aj pri návšteve prírody sťahovali svoj odpad so sebou a neparkovali svoje osobné vozidlá inde ako na miestach na parkovanie určených,“ doplnila Vedejová Sitášová.

Zdroj: TASR, devinskanovaves.sk