Devínska Nová Ves je ekologickejšia

1255
Novoveská 10, stojisko pri dátovom centre
Novoveská 10, stojisko pri dátovom centre

V Devínskej Novej Vsi boli osadené štyri nové červeno-biele kontajnery na zber drobného elektroodpadu.

Výhody červeno-bielych kontajnerov sú viaceré. Predstavujú výrazné priblíženie zbernej siete elektroodpadov ku spotrebiteľom, zvyšujú podiel vytriedenej zložky odpadu v danej samospráve, zabraňujú vhadzovaniu elektroodpadu do komunálneho odpadu a zvyšujú povedomie občanov o triedení a recyklácii elektroodpadu.

Do stacionárnych kontajnerov patria staré elektro zariadenia ako mobilné telefóny, IT zariadenia, hobby náradie, kuchynské spotrebiče, elektronické hračky, batérie, kalkulačky, rádia, prehrávače, slúchadlá, fotoaparáty, videokamery, elektrickéhudobné nástroje a pod.

Eisnerova pri kaplnke (OC KRAJ)
Eisnerova pri kaplnke (OC KRAJ)
Kosatcová/Delená, stojisko pri plote ZŠ Bukovčana zo strany školského dvora;
Kosatcová/Delená, stojisko pri plote ZŠ Bukovčana zo strany školského dvora;
Štefana Králika 4
Štefana Králika 4

Všetok drobný elektroodpad by mal mať maximálne rozmery 51 x 36 x 40 cm. Kontajnery sú z hľadiska dostupnosti obyvateľom bližšie a podporia správnu recykláciu odpadu, ktorý by nemal za žiadnych okolností končiť v komunálnych kontajneroch.

Naďalej platí, že sa môžu obyvatelia Devínskej Novej Vsi zbaviť elektroodpadu aj jeho odovzdaním v zbernom dvore M. Pišúta.

Zdroj: Devínska Nová Ves