Devínska Nová Ves napreduje v prácach osadenia kamery na Sandberg

836

Bratislavská Devínska Nová Ves pokračuje v prípravách osadenia kamerového systému dohliadajúceho na významnú paleontologickú lokalitu Sandberg. Koncom týždňa by mala byť vysúťažená firma, ktorá bude kameru inštalovať. Uviedla to Jana Martanovičová z mediálneho oddelenia miestneho úradu.

„Práce napredujú. Minulý týždeň sme inštalovali stĺp, na ktorom bude kamera umiestnená. Súčasne rokujeme s operátorom, ktorý bude zabezpečovať pripojenie na internet. Koncom tohto týždňa by už mala byť vysúťažená firma, ktorá kameru inštaluje,“ priblížila Martanovičová. Pre časté porušovanie pravidiel pohybu návštevníkov v lokalite Sandberg sa mestská časť vlani rozhodla nielen pre osadenie kamery, ale aj zintenzívnenie osvety v oblasti ochrany vzácnej lokality, ktorá je domovom viacerých vzácnych a zákonom chránených živočíchov a rastlín. V minulosti sa totiž ochranári i samosprávy stretávali s častým porušovaním pravidiel pohybu návštevníkov, ale aj ničením tamojšej chránenej flóry a fauny.

Štátna ochrana prírody SR tiež už vlani avizovala posilnenie stráže prírody v národnej prírodnej rezervácii Devínska Kobyla, ktorej súčasťou je aj Sandberg (Pieskovec). Na území so štvrtým stupňom ochrany totiž zaznamenávala zvýšený počet priestupkov a porušení zákona o ochrane prírody. Pri riešení porušení zákona môže stráž v závislosti od závažnosti zisteného priestupku udeliť blokovú pokutu do výšky 300 eur.

Mestská časť pôvodne pri osadení kamery uvažovala nad vlaňajšou jeseňou, termín však nakoniec oddialila pandemická situácia i nedostatok tovaru, čím sa predĺžilo aj samotné verejné obstarávanie.

Zdroj: TASR