Devínske jazero sa stane chráneným územím

2910

Na Slovensku vzniknú štyri nové chránené areály – Devínske jazero, Čachtické Karpaty, Ostrovné lúčky a Široká, a prírodná rezervácia Oborínsky luh. Status chránených území nadobudnú štyri chránené areály 1. marca, Oborínsky luh bude chránenou lokalitou od 1. februára.

Chránený areál Devínske jazero v okrese Malacky bude mať podľa ministerstva životného prostredia rozlohu 1268,89 hektára. Zóna C bude mat tretí stupeň ochrany a zóna A piaty. Vyhlásením Devínskeho jazera zanikne národná prírodná rezervácia Dolný les.

„Som veľmi rád, že sa Devínske jazero stane chráneným územím. Je to oblasť európskeho významu, dôležitá aj pre Devínsku Novú Ves. Patrí k najlepšie zachovaným prírodným územiam v nive rieky Moravy. Práve niva Moravy je významným hniezdiskom, zimoviskom aj miestom odpočinku počas sťahovania pre desaťtisíce vtákov, preto je ochrana prírody, ktorú máme takto na dosah, prioritou i pre miestnu samosprávu.“ napísal starosta mestskej časti Devínska Nová Ves Dárius Krajčír.

Súčasťou chráneného areálu Ostrovné lúčky v okrese Bratislava s rozlohou 674,39 hektára budú tri územia európskeho významu. Ak sa Ostrovné lúčky vyhlásia, zaniknú tak prírodné rezervácie Ostrovné lúčky a Dunajské ostrovy. Predmetom ochrany je aj zachovanie typického rázu lužnej krajiny, ktorá vznikla činnosťou rieky nížinného typu,“ uvádza envirorezort v materiáli.

Pre chránený areál Široká v okrese Malacky bude platiť druhý stupeň ochrany. Jeho výmera by mala byť 203,57 hektára. Chrániť bude jeden biotop národného a jeden biotop európskeho významu.

Zdroj: TASR, teraz.sk