Diaľničný most na križovatke D1/D4 sa začína posúvať

2238

Mostný objekt na diaľnici D1 prepojí úseky diaľnice D4 Jarovce – Ivanka, sever a D4 Ivanka, sever – Rača. Nový diaľničný most musí vyhovovať existujúcemu stavu diaľnice D1 bez dopadu na jej niveletu a zároveň bude musieť reflektovať požiadavky na plánovanú rekonštrukciu D1 a jej rozširovanie. Mostný objekt zabezpečuje prevedenie diaľnice D1 nad diaľnicou D4. Z dispozičného a statického hľadiska ide o dvojpoľovú rámovú konštrukciu. Premostenie je riešené dvomi samostatnými mostami (ľavý most a pravý most), každý pre jeden dopravný smer diaľnice.

Vopred pripravenú 3000 ton vážiacu konštrukciu nadvihol zo Švajčiarska privezený pneumatický “Air pad sliding system”, následne dali celý kolos do pohybu hydraulické zariadenia.

Tento postup je v zahraničí často využívaný najmä vďaka rýchlosti. Celý mostný komponent, ktorý predstavuje polovičný profil diaľnice, sa podarilo posunúť na správne miesto len v priebehu niekoľkých hodín.

Zdroj: Národná diaľničná spoločnosť