Diela do literárnej súťaže začínajúcich autorov Senecké pero môžete zasielať do konca mája

1316

Mesto Senec, Redakcia Mestských novín Senčan a Mestská knižnica Senec sú organizátormi celomestskej literárnej súťaže začínajúcich autorov Senecké pero. Do 31. mája môžu účastníci súťaže prihlásiť svoje diela. Diela bude porota hodnotiť v žánrových kategóriách poézia, próza, žurnalistický príspevok a populárno-náučná práca. Môžu byť napísané v slovenskom ale aj v maďarskom jazyku. Súťažiaci zabojujú o umiestnenie v 4. štyroch vekových kategóriách od 3. ročníka základných škôl. V ročníku 2021 sa súťaže zúčastnili, školáci, študenti, dospelí a pekné zastúpenie mali aj seniori.

Súťaže sa môže zúčastniť každý autor, ktorého súťažná práca ešte nebola publikovaná ani ocenená na inej literárnej súťaži. Súťažiaci nemusí mať trvalý pobyt v Senci. Súťaž nie je tematicky ohraničená iba na Senec, na jeho históriu, súčasnosť, osobnosti späté s mestom, na turistický ruch, Slnečné jazerá, budovy a pozoruhodnosti v meste, okolitú prírodu, udalosti v meste a podobne, práce s touto témou ale budú ocenené špeciálnou cenou. Výber tém súťažných prác sú ponechané na výber autorom a ich kreativite.

Práce a naskenovanú podpísanú prihlášku treba poslať mailom na adresu seneckepero@senec.sk. Každý exemplár súťažnej práce musí byť označený menom a adresou autora. Vyhlásenie výsledkov sa bude konať koncom júna, presný termín bude zverejnený na www.senec.sk, v mestských novinách Senčan a všetkých ostatných komunikačných kanáloch.

Všetky informácie o prihlásení a podmienkach súťaže nájdete TU.

Zdroj: Senec