Diela sú dokončené, ceny sú rozdané

1093

Už 31. rok prináša Miestna knižnica Petržalka pre nádejných autorov všetkých vekových kategórií šancu zviditeľniť sa v literárnom svete. Tentokrát, podľa slov jedného z porotcov Dada Nagya, šlo o naozaj „silný ročník, pričom aj práce mladších vekových kategórií dosiahli úroveň starších, dospelých autorov“. A rôznorodosti bolo naozaj dosť. Porotcom sa do rúk dostali diela autorov od 8 do 91 rokov.

Prvýkrát sa udalosť nemohla konať za účasti divákov, a najmä ocenených, ktorí kvôli súčasnej situácii mali možnosť sledovať oceňovanie iba zo svojich domovov.

Mestská časť Petržalka udelila na čele s vicestarostkou Lýdiou Ovečkovou pochvalné uznanie za aktívnu a úspešnú prácu s deťmi pri rozvoji ich literárnych snáh školám ZŠ Budatínska 61, ZŠ Dudová 2, ZŠ Gessayova 2, ZŠ Tupolevova 20, Gymnáziu Pankúchova 6, SPŠ Farského 9, Súkromnej ZŠ Felix.

Zdroj: Petržalka