Malokarpatské osvetové stredisko v Modre pozýva na Divadelné konfrontácie 2022

851

Malokarpatské osvetové stredisko v Modre pozýva v dňoch 1. a 2. apríla do Pezinského kultúrneho centra na podujatie Divadelné konfrontácie 2022, ktoré sa skladá z krajskej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálneho divadla dospelých a krajskej postupovej súťaže a prehliadky divadla mladých s postupom na celoštátne súťaže a prehliadky Belopotockého Mikuláš a FeDiM. Príďte si užiť chvíle plné umenia, hereckých výkonov a krásnej divadelnej atmosféry.

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka divadla dospelých Belopotockého Mikuláš je vrcholným podujatím svojho druhu na Slovensku. Nesie meno jedného z najznámejších organizátorov kultúrneho života v čase národného obrodenia a zakladateľa prvého slovenského ochotníckeho divadla Gašpara Fejérpatakyho Belopotockého. Od roku 1950 sa na jeho počesť koná divadelný festival dospelých – Belopotockého Mikuláš. Po mnohých zmenách miest konania, organizátorov, alebo dokonca samotného názvu, sa v roku 2016 podujatiu opäť vrátil názov Belopotockého Mikuláš. Hlavným cieľom súťaže je získavanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast neprofesionálnych divadelných kolektívov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie divadelnej tvorby. Víťazný kolektív alebo jednotlivec podujatia je každý rok navrhnutý na účinkovanie na najstaršom festivale neprofesionálneho divadla v Európe – na Scénickej žatve.

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka neprofesionálneho divadla mladých FeDiM je vrcholným podujatím svojho druhu na Slovensku. Je určená mládeži od 15 do 26 rokov. FeDiM – FEstival DIvadla Mladých sa koná od roku 2014 v Tisovci. Cieľom súťaže je podpora, rozvoj zručností, umelecko-odborný rast, prezentovanie a konfrontácia umeleckej úrovne a výsledkov činnosti mládežníckych divadelných súborov. Víťazný kolektív alebo jednotlivec je každoročne navrhnutý na účinkovanie na najstaršom festivale neprofesionálneho divadla v Európe – na Scénickej žatve.

Viac informácií nájdete na www.moska.sk.

Zdroj: Malokarpatské osvetové stredisko v Modre