Diviaky sa v Karlovej Vsi zdržiavajú najmä na neudržiavaných súkromných pozemkoch

998

Karlova Ves vyzvala majiteľov najväčších neudržiavaných pozemkov, aby ich upratali, zbavili po lete spadnutého ovocia a prípadné poškodené dreviny ošetrili. Práve tieto zanedbané pozemky sú úkrytom desiatok kusov divej zveri. Karlova Ves zároveň verejne vyzýva štátne inštitúcie, aby sa premnoženými diviakmi zaoberali intenzívnejšie.

Karlova Ves zaznamenala v posledných týždňoch rastúci trend podnetov od obyvateľov. Diviaky sa vyskytujú na Starých gruntoch v blízkosti vysokoškolských internátov, v Parku SNP v Líščom údolí, aj na Dlhých dieloch na uliciach Hlaváčiková, Veternicová či Hany Meličkovej. Tento týždeň sa diviaky objavili aj pred miestnym úradom, kde poškodzovali zeleň. Karlova Ves situáciu považuje za vysoko neštandardnú. Rozhodnutie štátnych inštitúcií, ktoré žiadajú, aby obyvatelia nahlasovali diviaky e-mailom, je neúčinné.

Miestny úrad upozornil majiteľov šiestich najväčších neudržiavaných, zarastených a znečistených pozemkov, že ich plochy môžu byť útočiskom pre diviaky. Tie sa tam schovávajú a voľne sa pohybujú po Karlovej Vsi, čo predstavuje nebezpečenstvo pre obyvateľov, ako aj ich prípadné domáce zvieratá. Keďže sa tieto pozemky nachádzajú v intraviláne, sú súčasťou verejnej zelene, je potrebné zabezpečiť ich pokosenie a vyčistenie. Ide o vlastníkov pozemkov nad Devínskou cestou, v lokalite Krčace či na Starých gruntoch.

Zdroj: Karlova Ves