Dni otvorených dverí na Univerzite Komenského a Slovenskej technickej univerzite boli tento rok online

903

Aj napriek aktuálnej situácii súvisiacej s pandémiou COVID-19, chceme žiakom našich stredných škôl pomôcť zorientovať sa pri výbere vysokej školy.

A tak dostali možnosť nakuknúť do priestorov fakúlt Univerzity Komenského a Slovenskej technickej univerzity online formou.  

Mohli tak virtuálne spoznať všetky fakulty bez toho, aby sa museli vyzliecť z pyžama, prezuť z pohodlných papúč a ďaleko cestovať. No a študenti túto formu Dňa otvorených dverí veľmi privítali. Dozvedeli sa o systéme výučby, prijímacom konaní, o prihláške, prípravnom kurze či o štúdiu na fakulte.

Univerzity ponúkli živé prenosy, kde sa žiaci mohli pýtať všetko, čo ich zaujímalo a takouto cestou im pomôcť vybrať štúdium, ktoré im sadne.