Do Karlovej Vsi opätovne premáva električka

2378

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) dnes vydal Hlavnému mestu SR Bratislava rozhodnutie na predčasné užívanie zmodernizovanej električkovej trate Karlovesko-Dúbravskej radiály. Spustená bola zatiaľ jej prvá etapa po obratisko v Karlovej Vsi, ktorá sa tak opäť spojí s centrom mesta.

„Povolenie na predčasné užívanie vydala župa v expresných, no zákonných lehotách. Nakoľko ide o významný dopravný projekt, bolo dôležité, aby trať mohla slúžiť verejnosti čo najskôr, ale zároveň jej užívanie neohrozovalo bezpečnosť ani zdravie ľudí,“ povedal bratislavský župan Juraj Droba.

Bratislavský samosprávny kraj ako špeciálny stavebný úrad pre mestské dráhy na základe žiadostí Hlavného mesta SR Bratislavy pokračuje zároveň v kolaudačnom konaní na predčasné užívanie 2. etapy Karlovesko-dúbravskej radiály. Vymedzená je úsekmi od obratiska Karlova Ves po Hanulovu. Ústne pojednávanie so všetkými zainteresovanými stranami sa uskutočnilo 18. decembra 2019. Výsledkom je zistenie, že trať nie je dostatočne stavebne a technologicky pripravená a chýbajú aj potrebné doklady k vydaniu rozhodnutia. Po splnení všetkých podmienok vydá Bratislavský samosprávny kraj povolenie na predčasné užívanie čo najskôr.  

„Modernizácia električkovej trate v Karlovej Vsi a Dúbravke je veľmi dôležitý dopravný projekt. Po jej dokončení bude cestovanie oveľa komfortnejšie. Okrem kompletnej výmeny koľají a trakčného vedenia sa môžu cestujúci tešiť na nové bezbariérové zástavky, moderný mobiliár, či elektronické tabule. Zásadnú zmenu predstavuje aj vybudovanie dvoch prestupných uzlov – Molecova a Damborského. Úplnou novinkou bude zelený povrch trate,“ spresnil bratislavský župan Juraj Droba.